Dobro a Zlo - díl 2 - Boje

3. srpna 2017 v 18:11
V minulém díle Darkness založila stranu zla aby mohla porazit svou nenáviděnou sestru. Purpura začala vést dobro, zopakovala pravidla...

/Darkness, strana zla/

"Shade, půjdeme bojovat proti straně mé sestry. Je to blbka." Prohlásila Darkness a bylo jí naprosto jedno, jak mluví a osvé sestře. Shade na to řekl: "A když nepůjdu?" Darkness zavrčela. "Vrrr. Nebudu se tě doprošovat, ani mě nehne!!" řekla rozhodně a jasně. "Chtěl jsi být v týmu, tak mě poslouchej!" Křikla a šla. Shade se vydal za ní. Oba šli lese, až došli na území hodného týmu...

/Purpura, hodná strana/
"Takže, musíme Darkness zastavit." řekla Purpura. "Ale... Jak?" Optal se nesměle Light. Jeho nesmělost byla způsobena dříve častým šikanováním a on se bál, ale už nacházel alespoň zde trošku sebevědomí. A už je i veselý. Stále se bál odporovat, nebo zpochybňovat nápady či názory jiných. Purpura se na něj mile usmála a řekla: "To ještě nevím. Ale..." Posmutněla: "...Po dobrém to asi s ní nepůjde, asi budeme muset bojovat." Všichni ostatní kývli, jako že roumí. A potom se rozešli každý po svém. Leafi se rozhodla, že si vytvoří svoje vlastní doupě a začala hledat vhodné místo. Než ho však našla, přiběhl udýchaný Light: "Leafi, Leafi! Darkness! Je tu Darkness!" volal ubrečeně. "Já se bojím..." řekl a tekly mu po tvářích slzy. "Jen se neboj." řekla mile leafeon. "Zvládneme to." Řekla Leafi, ale úplně jistá si tím nebyla.

/Darkness, zlý tým a Purpura, hodný tým na území hodného týmu/
Darkness přišla k Purpuře, u které byl Light a Darkness vypálila stínovou kouly, aby si získala pozornost a potom řekla: "Vyzíváme vás." Purpuru překvapilo množné číslo v prvním slově, ale následně si všimla Shadeho. "Light, utíkej pro Leafi a potom i pro ostatní." Light doběhl pro Leafi a ta teď přiběhla. "Purpuro. Jdi pryř Darkness!" "Nejsem tady sama." Zavrčela Dark. Leafi se překvapeně otočila a uviděla Shadeho. "Aha. Houndour, temný pokémon. No, tomu je to podobný..." Povzdychla si. Shade zavrčel, ale Darkness ho přerušila. "Vyzíváme vás." Purpura se z toho snažila dostat, ale Darkness byla neoblomná a trvala na zápase. Potom vypálila stínovou kouly. "Hned!" křikla, protože jí došla trpělivost: "Nebo vám to tady zničíme..." Purpura tedy nakonec kývla. "Dáme dva zápasy? Dva na dva?" "Fajn." Řekla Darkness a postavila se proti nim.
"Jdu první." řekla a čekala na Purpuru.
Nalezený obrázek pro houndour. gif

"Tak já jdu." řekla Purpura a postavila se proti Darkness. "Začni." řekla sebevědomně Dark a Purpura zahájila psychickým paprskem.
Nalezený obrázek pro espeon fight. gif
Darkness se vyhla a řekla: "Víc toho neumíš?" A použila stínovou kouly. Purpura se jí vyhla a použila hbitý útok, kterým srazila Purpuru. Purpura vstala a použila hbitý útok. Hbitý útok zasáhl Darkness a ta použila stínovou kouly.
Purpura se stínové kouly vyhnula a použila psychický paprsek.
Darkness se ale vyhla a ještě z výšky použila vší silou temný puls.
Temný puls Purpuru vší silou zasáhl a Purpura spadla na zem. "Purporo!" zavolala vystrašeně Leafi. "Vstávej!" zavolala Darkness. "Dělej. A bojuj!" Zavolala, příčilo se jí útočit na bezbrannou, která jí ani nepohlédne do očí. Purpura s námahou vstala, ale hned se zhroutila na zem, byla omtáčena a Darkness vyhrála. "Purpuro!" Zavolali Leafi i ostatní, kteří mezi tím přišli. Přiběhl za ní i Light a brečel. "Ty..." vztekala se Leafi. "Nevíš, co nám říkala naše matka? Že boj je špatný!" "To je mi jedno!" křikla Darkness. "Zápasy pokračují. Jdi Shade." řekla a Shade se postavil před Darkness. "Tak... Tak já jdu." řekla Leafi, když viděla Lighta, který chtěl Purpuru pomstít.
"Začni." prohlásil Shade, když se Leafi postavila proti němu.
"Tak jo." odpověděla Leafi a použila energetickou kouly.
Energetická koule Shadeho zasáhla, ale hned vstal a použil plamenomet
Plamenomet zasáhl, ale Leafi vstala a použila listovou břitvu, která zasáhla Shadeho.
Výsledek obrázku pro pokémon útok listová břitva
Než Shade stihl vstát, dostal třema rychle za sebou poslanýma energetickýma koulema a byl vyřazen.
"Je to nerozhodně. Ještě jeden zápas." Řekla znechuceně Darkness, která doufala, že už bude vyřízeno. "Ne." Řekla Purpura. Shade pomalu vstával a Darkness po něm letmo přejela okem. "Ještě zápas." Křikla Dark na Purpuru a použila stínovou kouly. Vand následně použil vodní dělo na Shadeho a Daisy následně použila energetickou kouly, opět na houndoura. Darkness zavrčela a oběma dala temným pulsem. "Ještě jeden zápas." Trvala na svém Darkness.
"Tak já jdu." Prohlásil Vand. "Fajn." Prohlásila Dark: "Začni." nechala ho.
Vand požil vodní dělo, ale Darkness se mu bez problémů vyhnula.
Dark použila stínovou kouly a Vand se jí jen tak tak vyhnul a použil nárazový útok.
Darkness se mu vyhnula a použila temný puls a jelikož byl Vand ještě slabí, tak ho stínovou koulí dodělala. "Vande!" Vykřikli a doběhli za ním. Vand se probral a koukal. "Byl jsi skvělí, skvělí první zápas, ještě proti Darkness." Řekla Purpura a Leafi to potvrdila. "Takže..." řekla Darkness a chystala se pokračovat, ale nemohla. Všichni pokémoni z hodné strany utekli pryč do lesa, že pod jejím vedením nebudou. Darkness se naštvala a odešla.

/hodná strana/
Hodná strana čekala, až odejdou a když odešli, vrátili se. Byli smutní z porážky, ale neměli v plánu být pod jejich velením. Smutně a beze slov šli do tábora a tam seděli a koukali. Potom se Light zvednul, protože měl žízeň a šel dál k potoku. Má jedno takové místečko, kde moc rád jí i pije. A právě tam uviděl v dálce siluetu nějakého pokémona. Běžel se tam podívat a uviděl vyčerpaného a zraněného pokémona, jakého neznal. Byl modrý a pohyboval se po dvou a měl masku. "Počkej tady. A sedni si a já přivedu pomoc." Řekl mu rychle a běžel rychle do tábora za ostatníma. "Je tam... Je tam..." se snažil ze sebe vypravit vyčerpaný Light: "...Je tam... Zraněný.... Zraněný pokémon..." Jen co to řekl, Purpura i Leafi vyskočili a vyskočili i ostatní a Light běžel před nima, aby jim ho ukázal. Kdyý ho viděli lépe, Purpura ho poznala. "To je Riolu." řekla a pokračovala: "Co se ti stalo?" "beedril... Beedrilové." Ze sebe vypravil Riolu, víc nezvládl, upadl do bezvědomí. "Napadli ho beedrilové, musíme mu pomoci." Řekla Purpura a odnesli ho do tábora. Když se Riolu probral, stále tam u něj všichni byli. "Už jsi v pořádku?" "Asi, asi ano." Odpověděl Riolu Purpuře. "Děkuji mnohokrát." "Nemáš zač." řekla Purpura. "To my děláme, že chráníme pokémony. Riolu se usmál a řekl: "A mohl bych s vámi? Jsem Terminus." "Ale jistě. Jen, pravidla." řekla Purpura a odříkala pravidla. "Nebudeš je porušovat?" "Nebudu." řekl pevně Terminus. "Dobrá. A slibuješ, že budeš věrný?" "Ano." řekl a potom se podíval po samičkách. "Já zapomněl..." A bylo vidět, jak se stydí. "Přeji hezký večer, doufám, že je vám také dobře." bylo to mířeno na samičky, ale všichni kývli.

/Na straně zla/
Darkness a Shade došli k Darknessinu doupěti, nebo spíš k jeskyni ve skalách. "Tak, tady bude náš tábor. A někde kolem území." řekla Darkness a Shade kývnul. Potom začali oba prohledávat okolí a Shade si všimnul sneazel. "Vypadni od tud!" Křikl na ní, ale ta se na něj jen podívala: "Ty myslíš vážně? Už se bojim." řekla pohrdlivě. Shade se rozzlobil a použil na ní plamenomet, ale to už sneazel dostala stínovou koulí. "Tohle je moje území. Moje a mého týmu." zavrčela Darkness. "Tebe a tvého týmu." řekla pohrdlivě neznámá a pokračovala: "Co jste? Vyhaněčíi cizích?" Umbreon se rozzzlobila, ale nadechla se a vydechla a řekla: "Ne. Bojujeme pro mé sestře." "Ty jí nenávidíš?" zeptala se, tentokrát normálně, sneazel. "vždycky jí nadřžovali, chtěla se vyvinout v espeona a nemá ráda noc a já měla převzít tým, protože jsem nejstarší, převzala ho ona, nejmladší." řekla Darkness a sneazel řekla: "Tak to já byla také odstrkována, jen, co sem měla mladší sestru. A to kvli tomu, že jsem se chtěla vyvinout." Dark tohle překvapilo a řekla: "Myslela jsem si, že moji rodiče byli jedniní, kdo nařizoval jak s vývinem. A mé mladší sestře leafeona povolili, a nadržovali jí, ale nejvíce nadržovali nejmladší, která se vyvinula v espeona a mě chtěli nechat vyvinout v espeona." "Mě chtěli dát everstone." řekla sneazel. "A kolik vás je v týmu?" "Já a Shade." řekla Darkness a ukázala na Shadeho. "A můžu být s váma?" "Jistě." odpověděla Dark a sneazel řekla: "Dík. Jsem Nyx." "Darkness a houndour je Shade." řekla a potom šla. Darkness šla dál a hledla po okolí, co zde je. Nejradši by nějaké jídlo. A taky našla pár berry, ale pro tým stačit nebudou. A potom uviděla kus od keře s berry malého rockruffa. Darkness zavrčela a přišla za ním. "Co tu chceš?" Darkness na něj neřvala, ale jen proto, že je to mládě. "Ty jsi co?" zeptal se. "Vrr. kdo jsi?!" zavrčela. "Kdo jsi a co tu chceš?" "Jsem Eras a když jsem se jednou probudil, byl jsem někde jinde, než jsem usínal a beze smečky. No a. oOni byli stejně všichni polední lycanrockové a já chci být půlnoční, protože je noční." Dark si povzdychla. "Kdyby jsi tak ty, nebo Shade nebo Nyx, přišli dřív. Byla jsem sama právě proto, že jsem měla ráda tmu. Předpokládám že za Purpuru se navíc postavil tým..."

Pokračování příště

Nyx, Shade, Erasi: Chcete se navzájem nenávidět, nebo být kamarádi (vzhledem k povaze až později)
Terminusi: Kdo chceš aby byl tvůj nejlepší kamarád? (ne prosím Purpuru, vyvarovala bych se i Leafi, ale ta ještě dobře.)


Obrázky:
 

Cesta za Pokémony - postavy - Demien

1. srpna 2017 v 18:53
jméno a příjmení: Demien Marth
věk: 14 let
narozeniny: 19.6.
zaměření: trenér, jeho sen je vytvoři tým který využívá v bojích tanec - prosím blíže specifikovat
povaha: milý na své pokémony, nikdy na ně neřve a snaží se všechno po dobrém, no ale někdy to nejde že? Ví kdy má přitvrdit a kdy má být milý. Na své pokémony ale nikdy neřve
minulost: /
startér: Torchic Soren
pokémoni co má:
image-> image ->image Soren
pokémoni co si chytí:
image->imageIce
image->image->imageThunder
image ->image->imageDrakkar
Nalezený obrázek pro noibat.gif->Nalezený obrázek pro noivern.gifRiley
Nalezený obrázek pro buizel.gif->Nalezený obrázek pro floatzel.gif Napoleon

Cesta za pokémony - postavy - Skugga

29. července 2017 v 9:36
jméno a příjmení: Skugga Bloosmer
věk: 13 let
narozeniny: 20.8.
zaměření: trenérka
povaha: hodná a milá na pokémony
minulost: /
startér: Snivy Ryver
pokémoni co má:
image-> image -> imageRyver
pokémoni co si chytí:
image-> image -> 553.gif image by PokemonOtakuOrg Sombra
eevee_dp->Tiara
image-> imageOris
image-> image -> imageVentis
electrike photo: Electrike 309.gif -> manectric photo: Manectric 310.gifSparkle
 


Cesta za pokémony - postavy

29. července 2017 v 9:16
postavy:


Cesta za pokémony - přihláška

28. července 2017 v 13:33
Cesta za pokémony. Pokud se chcete přihlásit, vyplňte:

1. Jméno a příjmení vaší postavy (nějaké smysluplné, kterýkoli jazyk)
2. věk vaší postavy
3. Narození vaší postavy
4. Zaměření (trenér, koordinátor, chovatel, pozorovatel, trenér nějakého typu + vymyšlená, ty specifikovat o co jde - lovec pokladů, zdravotní sestra co putuje...)
5. Obrázek
6. povaha
7. minulost
8. Startér + zda se vyvine + případná přezdívka
9. Ostatní pokémoni, které si chytíte (max 5) + zda se vyvinou + případné přezdívky.

Cesta za pokémony

28. července 2017 v 13:33
Toto je příběh, kde trenéři a trenérky pokémonů vyrazí na cestu si splnit své sny a cíle. Takový ten normální pokémoní příběh.

Díly

Díl 1 - Darkness zakládá tým, Purpura začíná vést tým

24. července 2017 v 22:28
Když bývalá vůdkyně předala vedení Purpuře, opět znevýhodněná Darkness utekla. Nyní se probudila v malé jeskyni.

/Darkness/
Darkness vylezla z jeskyně a podívala se kolem. Všude byl slunečním svitem prozářený les. Darkness sledovala okolí. Nikde nikdo. Co tady budu dělat? Napadlo ji. Měla chuť se vrátit, ale ne jako odstrkovaná umbreon, ale jako právem dědička týmu a klidně si ho vybojovat...

/Purpura, Tým dobra/
V týmu dobra se všichni ale už pomalu scházeli na večeři. Po večeři se vydali do svých domovů. Purpura a Leafi si lehly do doupěte jejich matky a otce. Light si lehnul do malého doupěte, Daisy došla na louku, kde si lehla do pelíšku z vysoké trávy, který se také ve vysoké trávě nacházel. Grass si lehl do "domečku" v lese. Vand si lehnul do doupěte, který byl sice na souši, ale vchod měl ve vodě a Espa byla ještě chvíli vzhůru, ale když všichni usnuli, dnouho vzhůru sama nevydržela.
Ráno, když se všichni kromě Espy probudili šli všichni na snídani. Espa přišla na snídani, když už byli všichni skoro po jídle. Všichni věděli, že Espa chodí spát později, ale také později vstává. Purpura to neviděla, jako nic špatného, když je vzhůru o půl hodiny, o hodinu déle, než ostatní, to někdy i Leafi, ale být celou noc vzhůru a dopoledne prospat... To jí přišlo divné. Po snídani, když dojedla i Espa si je všechny zavolala: "Chtěla bych s vámi mluvit. Jako vaše nová vůdkyně bych chtěla, aby jste byli šťastní. Nic se pro vás nemění, jen vůdkyně. Pravidla zůstávají, ale raději je zopakuji:
Záměrně nevyvolávat hádky
Když uvidíte zraněného pokémona, či jiného, co potřebuje pomoci, pomozte mu
Když uvidíte pokémona, jak šikanuje jiného, šikanovanému pomozte
Je lepší věci řešit slovně, než zápasem
Záměrně nevyvolávat boje s cílem, zranit druhého, zesměšnit ho...
Tréninkové zápasy jsou dovolené, ale nezraňte se
Je přísně zakázáno kohokoliv šikanovat, urážet, zesměšňovat či jinak nevhodně se k němu chovat či na něj upozorňovat!"
Poslední pravidlo Purpura zvláště zdůraznila. "Toto si pamatujte." řekla ještě a pustila je.

/Darkness i hodný tým - území hodného týmu/
Dakrness, která v noci prohledávala okolí území týmu svojí sestry se rozhodla, že se tam vrátí. Už bylo ráno a Darkness dorazila k táboru. "A hele, Darkness se uráčila přijít..." poznamenal Grass. "Zmlkni!" křikla dotčená Darkness a vypálila na něj stínovou kouly. "Porušuješ pravidla." "To je mi jedno." Prskla Darkness a šla najít svojí sestru. Uviděla jí, jak si s Leafi o něčem povídají.
"Purpuro!!" Zavolala umbreon a espeon se otočila. "Co tu děláš?!" spustila na Dark. "Přišla jsem si vzít to, co mi podle práva náleží." řekla Darkness a pokračovala: "Přišla jsem si pro tým." "Jak jako pro tým?" "Jsem právoplatná dědička." objasnila umbreon Purpuře její otázku. "A to od kdy? Matka předala vedení mě." nevzádala se vůdkyně týmu. "Ale právoplatným dědicem měla být ta, která bude nejstarší!" křikla, ale espeon řekla: "Má matka předala vedení mne. A náš otec by to udělal také." "To je možné. Ale já tě vyzívám na zápas o vedení týmu!" zavolala rozhořčená Darkness.
Purpura stála jako opařená. Věděla, že s Dark ještě nikdy nevyhrála. "A když nebudu zápasit?" "Vezmu si ho násilím." prskla Darkness. "No dobře..." řekla espeon a postavili se s Dark proti sobě.
"Tak, začni." přenechala sebevědomně Dark zahájení Purpuře. "Dobře." řekla Purpura a použila psychický paprsek. Dark se mu vyhla apoužila stínovou kouly, které se vyhla Purpura. Ta hned použila také stínovou kouly, ale umbreon ho odrazila ochranným útokem. A hned vyrazila do protiútoku temným pulsem. Temný puls zasáhl a Darkness použila kousavý útok. Purpura nemeškala a použila Psychický paprsek, a i přes zásah kousavým útokem zasáhla svou sestru. Ta se však zvedla a použila železný ocas. Než stihla Purpura zareagovat, už dostala. A v tom tam přišla Leafi a ostatní. "Purpuro!" zavolala Leafi a použila energetickou kouly a srazila Dark. "Přestaň!" křikla umbreon. "Toto je boj o vůdcovství." dořekla a použila stínovou kouly na Purpuru, kterou zasáhla. "Ne." zavolali pokémoni z hodného týmu a všichni zaútočili na Darkness. Light, Daisy, Grass, Vand, Espa i Leafi. Darkness dostala spoustu zásahů, ale odmítala odejít. To bylo pod její úroveň. Nikdy by neutekla z boje. Tým ji porazil a potom se rozešli. na zemi tam ležela omráčená umbreon. Když se probrala, odešla.

/Hodný tým/
Když vyhráli, šli to oslavit. Šli na procházku a společně se na louce radili, jak zastavit Darkness. Na ničem se však neschodli. "Určitě se tu ještě objeví." říkala vůdkyně. To nikdo nepopíral a všichni věděli, že je topravda.

/Darkness, zlý tým/
Když Dark odešla z území hodného týmu, rozzhořčena šla lesem a na nic, než na svou porážku nemyslela. Byla rozzlobena porážkou, kterou jí zasadila její sestra a její tým. Vyhrála by. Jak tak šla, nevnímala okolí a všimla si, že se něco mihlo v lese kus od ní. Až po chvilince jí to však došlo. Zbystřila a podívala se do stínu. Ve stínu byl pokémon houndour. "Vrrr. Kdo jsi a co tu chceš?" zavrčela otáveně Darkness. "A ty?" zeptal se houndour. "Kdo jsi?!" křikla a vypálila na něj stínovou kouly a použila kousavý útok. Houndour použil plamenomet, umbreon použila ochranný útok a tím odrazila plamenomet, nárazovým útokem srazila houndoura a znemožnila mu pohyb. "Kdo jsi?!" křikla s vyceněnými tesáky. Houndour nejdřív vypadal, že jí to neřekne, ale nakonec se rozhodl jí to říci a řekl: "Shade." a dořekl. Nebo spíš křikl: "A pusť mě!" Křikl a Darkness se ho zeptala: "Proč?" "Sem sem přišel, nevěděl jsem, že zde jsi ty." "Tam je má sestra. A já ji potřebuji porazit. Mohla bych si na tobě vybít vztek." "Můžu ti pomoci. Boje mám rád. Ale je to jen nabídka. Nechci to po tobě a nebudu se toho dožadovat." Darkness zvážněla, pustila ho a řekla: "To nezní špatně. Dobrá. Tímto zakládám Zlý tým." a Darkness založila Zlý tým složený z ní a Shadeho.

Pokračování příště...


PS: Omlouvám se, že zde nejsou obrázky. V dalším už budou, sem je možná dodám.

Spřátelené blogy

23. července 2017 v 18:45
Spřátelené blogy:

Pravidla:
1. Pokud bude blog neaktivní více jak 4 měsíce, mohu vás smazat
2. Musí být vidět moje ikonka.

Pokud chcete spřátelit blog, napište:
1. Jméno blogu
2. Adresa
3. ikonka

Naše ikonka:

Dobře, je trošku větší...

Pokémoní příběh - Dobro a Zlo

21. července 2017 v 9:24
Tento příběh je jednoduchý. Máme zde nějaké hodné pokémony, nějaké zlé a nějaké neutrální. A dva tými. Hodný tým a zlý tým. Je jedno, v jakém budete týmu, protože příběh je o obou!!

Dobro a zlo - příběh

21. července 2017 v 9:16
Zde je seznam dílů a Dobro a zlo.

Díly:


Kam dál