Dobro a Zlo - díl 2 - Boje

3. srpna 2017 v 18:11
V minulém díle Darkness založila stranu zla aby mohla porazit svou nenáviděnou sestru. Purpura začala vést dobro, zopakovala pravidla...

/Darkness, strana zla/

"Shade, půjdeme bojovat proti straně mé sestry. Je to blbka." Prohlásila Darkness a bylo jí naprosto jedno, jak mluví a osvé sestře. Shade na to řekl: "A když nepůjdu?" Darkness zavrčela. "Vrrr. Nebudu se tě doprošovat, ani mě nehne!!" řekla rozhodně a jasně. "Chtěl jsi být v týmu, tak mě poslouchej!" Křikla a šla. Shade se vydal za ní. Oba šli lese, až došli na území hodného týmu...

/Purpura, hodná strana/
"Takže, musíme Darkness zastavit." řekla Purpura. "Ale... Jak?" Optal se nesměle Light. Jeho nesmělost byla způsobena dříve častým šikanováním a on se bál, ale už nacházel alespoň zde trošku sebevědomí. A už je i veselý. Stále se bál odporovat, nebo zpochybňovat nápady či názory jiných. Purpura se na něj mile usmála a řekla: "To ještě nevím. Ale..." Posmutněla: "...Po dobrém to asi s ní nepůjde, asi budeme muset bojovat." Všichni ostatní kývli, jako že roumí. A potom se rozešli každý po svém. Leafi se rozhodla, že si vytvoří svoje vlastní doupě a začala hledat vhodné místo. Než ho však našla, přiběhl udýchaný Light: "Leafi, Leafi! Darkness! Je tu Darkness!" volal ubrečeně. "Já se bojím..." řekl a tekly mu po tvářích slzy. "Jen se neboj." řekla mile leafeon. "Zvládneme to." Řekla Leafi, ale úplně jistá si tím nebyla.

/Darkness, zlý tým a Purpura, hodný tým na území hodného týmu/
Darkness přišla k Purpuře, u které byl Light a Darkness vypálila stínovou kouly, aby si získala pozornost a potom řekla: "Vyzíváme vás." Purpuru překvapilo množné číslo v prvním slově, ale následně si všimla Shadeho. "Light, utíkej pro Leafi a potom i pro ostatní." Light doběhl pro Leafi a ta teď přiběhla. "Purpuro. Jdi pryř Darkness!" "Nejsem tady sama." Zavrčela Dark. Leafi se překvapeně otočila a uviděla Shadeho. "Aha. Houndour, temný pokémon. No, tomu je to podobný..." Povzdychla si. Shade zavrčel, ale Darkness ho přerušila. "Vyzíváme vás." Purpura se z toho snažila dostat, ale Darkness byla neoblomná a trvala na zápase. Potom vypálila stínovou kouly. "Hned!" křikla, protože jí došla trpělivost: "Nebo vám to tady zničíme..." Purpura tedy nakonec kývla. "Dáme dva zápasy? Dva na dva?" "Fajn." Řekla Darkness a postavila se proti nim.
"Jdu první." řekla a čekala na Purpuru.
Nalezený obrázek pro houndour. gif

"Tak já jdu." řekla Purpura a postavila se proti Darkness. "Začni." řekla sebevědomně Dark a Purpura zahájila psychickým paprskem.
Nalezený obrázek pro espeon fight. gif
Darkness se vyhla a řekla: "Víc toho neumíš?" A použila stínovou kouly. Purpura se jí vyhla a použila hbitý útok, kterým srazila Purpuru. Purpura vstala a použila hbitý útok. Hbitý útok zasáhl Darkness a ta použila stínovou kouly.
Purpura se stínové kouly vyhnula a použila psychický paprsek.
Darkness se ale vyhla a ještě z výšky použila vší silou temný puls.
Temný puls Purpuru vší silou zasáhl a Purpura spadla na zem. "Purporo!" zavolala vystrašeně Leafi. "Vstávej!" zavolala Darkness. "Dělej. A bojuj!" Zavolala, příčilo se jí útočit na bezbrannou, která jí ani nepohlédne do očí. Purpura s námahou vstala, ale hned se zhroutila na zem, byla omtáčena a Darkness vyhrála. "Purpuro!" Zavolali Leafi i ostatní, kteří mezi tím přišli. Přiběhl za ní i Light a brečel. "Ty..." vztekala se Leafi. "Nevíš, co nám říkala naše matka? Že boj je špatný!" "To je mi jedno!" křikla Darkness. "Zápasy pokračují. Jdi Shade." řekla a Shade se postavil před Darkness. "Tak... Tak já jdu." řekla Leafi, když viděla Lighta, který chtěl Purpuru pomstít.
"Začni." prohlásil Shade, když se Leafi postavila proti němu.
"Tak jo." odpověděla Leafi a použila energetickou kouly.
Energetická koule Shadeho zasáhla, ale hned vstal a použil plamenomet
Plamenomet zasáhl, ale Leafi vstala a použila listovou břitvu, která zasáhla Shadeho.
Výsledek obrázku pro pokémon útok listová břitva
Než Shade stihl vstát, dostal třema rychle za sebou poslanýma energetickýma koulema a byl vyřazen.
"Je to nerozhodně. Ještě jeden zápas." Řekla znechuceně Darkness, která doufala, že už bude vyřízeno. "Ne." Řekla Purpura. Shade pomalu vstával a Darkness po něm letmo přejela okem. "Ještě zápas." Křikla Dark na Purpuru a použila stínovou kouly. Vand následně použil vodní dělo na Shadeho a Daisy následně použila energetickou kouly, opět na houndoura. Darkness zavrčela a oběma dala temným pulsem. "Ještě jeden zápas." Trvala na svém Darkness.
"Tak já jdu." Prohlásil Vand. "Fajn." Prohlásila Dark: "Začni." nechala ho.
Vand požil vodní dělo, ale Darkness se mu bez problémů vyhnula.
Dark použila stínovou kouly a Vand se jí jen tak tak vyhnul a použil nárazový útok.
Darkness se mu vyhnula a použila temný puls a jelikož byl Vand ještě slabí, tak ho stínovou koulí dodělala. "Vande!" Vykřikli a doběhli za ním. Vand se probral a koukal. "Byl jsi skvělí, skvělí první zápas, ještě proti Darkness." Řekla Purpura a Leafi to potvrdila. "Takže..." řekla Darkness a chystala se pokračovat, ale nemohla. Všichni pokémoni z hodné strany utekli pryč do lesa, že pod jejím vedením nebudou. Darkness se naštvala a odešla.

/hodná strana/
Hodná strana čekala, až odejdou a když odešli, vrátili se. Byli smutní z porážky, ale neměli v plánu být pod jejich velením. Smutně a beze slov šli do tábora a tam seděli a koukali. Potom se Light zvednul, protože měl žízeň a šel dál k potoku. Má jedno takové místečko, kde moc rád jí i pije. A právě tam uviděl v dálce siluetu nějakého pokémona. Běžel se tam podívat a uviděl vyčerpaného a zraněného pokémona, jakého neznal. Byl modrý a pohyboval se po dvou a měl masku. "Počkej tady. A sedni si a já přivedu pomoc." Řekl mu rychle a běžel rychle do tábora za ostatníma. "Je tam... Je tam..." se snažil ze sebe vypravit vyčerpaný Light: "...Je tam... Zraněný.... Zraněný pokémon..." Jen co to řekl, Purpura i Leafi vyskočili a vyskočili i ostatní a Light běžel před nima, aby jim ho ukázal. Kdyý ho viděli lépe, Purpura ho poznala. "To je Riolu." řekla a pokračovala: "Co se ti stalo?" "beedril... Beedrilové." Ze sebe vypravil Riolu, víc nezvládl, upadl do bezvědomí. "Napadli ho beedrilové, musíme mu pomoci." Řekla Purpura a odnesli ho do tábora. Když se Riolu probral, stále tam u něj všichni byli. "Už jsi v pořádku?" "Asi, asi ano." Odpověděl Riolu Purpuře. "Děkuji mnohokrát." "Nemáš zač." řekla Purpura. "To my děláme, že chráníme pokémony. Riolu se usmál a řekl: "A mohl bych s vámi? Jsem Terminus." "Ale jistě. Jen, pravidla." řekla Purpura a odříkala pravidla. "Nebudeš je porušovat?" "Nebudu." řekl pevně Terminus. "Dobrá. A slibuješ, že budeš věrný?" "Ano." řekl a potom se podíval po samičkách. "Já zapomněl..." A bylo vidět, jak se stydí. "Přeji hezký večer, doufám, že je vám také dobře." bylo to mířeno na samičky, ale všichni kývli.

/Na straně zla/
Darkness a Shade došli k Darknessinu doupěti, nebo spíš k jeskyni ve skalách. "Tak, tady bude náš tábor. A někde kolem území." řekla Darkness a Shade kývnul. Potom začali oba prohledávat okolí a Shade si všimnul sneazel. "Vypadni od tud!" Křikl na ní, ale ta se na něj jen podívala: "Ty myslíš vážně? Už se bojim." řekla pohrdlivě. Shade se rozzlobil a použil na ní plamenomet, ale to už sneazel dostala stínovou koulí. "Tohle je moje území. Moje a mého týmu." zavrčela Darkness. "Tebe a tvého týmu." řekla pohrdlivě neznámá a pokračovala: "Co jste? Vyhaněčíi cizích?" Umbreon se rozzzlobila, ale nadechla se a vydechla a řekla: "Ne. Bojujeme pro mé sestře." "Ty jí nenávidíš?" zeptala se, tentokrát normálně, sneazel. "vždycky jí nadřžovali, chtěla se vyvinout v espeona a nemá ráda noc a já měla převzít tým, protože jsem nejstarší, převzala ho ona, nejmladší." řekla Darkness a sneazel řekla: "Tak to já byla také odstrkována, jen, co sem měla mladší sestru. A to kvli tomu, že jsem se chtěla vyvinout." Dark tohle překvapilo a řekla: "Myslela jsem si, že moji rodiče byli jedniní, kdo nařizoval jak s vývinem. A mé mladší sestře leafeona povolili, a nadržovali jí, ale nejvíce nadržovali nejmladší, která se vyvinula v espeona a mě chtěli nechat vyvinout v espeona." "Mě chtěli dát everstone." řekla sneazel. "A kolik vás je v týmu?" "Já a Shade." řekla Darkness a ukázala na Shadeho. "A můžu být s váma?" "Jistě." odpověděla Dark a sneazel řekla: "Dík. Jsem Nyx." "Darkness a houndour je Shade." řekla a potom šla. Darkness šla dál a hledla po okolí, co zde je. Nejradši by nějaké jídlo. A taky našla pár berry, ale pro tým stačit nebudou. A potom uviděla kus od keře s berry malého rockruffa. Darkness zavrčela a přišla za ním. "Co tu chceš?" Darkness na něj neřvala, ale jen proto, že je to mládě. "Ty jsi co?" zeptal se. "Vrr. kdo jsi?!" zavrčela. "Kdo jsi a co tu chceš?" "Jsem Eras a když jsem se jednou probudil, byl jsem někde jinde, než jsem usínal a beze smečky. No a. oOni byli stejně všichni polední lycanrockové a já chci být půlnoční, protože je noční." Dark si povzdychla. "Kdyby jsi tak ty, nebo Shade nebo Nyx, přišli dřív. Byla jsem sama právě proto, že jsem měla ráda tmu. Předpokládám že za Purpuru se navíc postavil tým..."

Pokračování příště

Nyx, Shade, Erasi: Chcete se navzájem nenávidět, nebo být kamarádi (vzhledem k povaze až později)
Terminusi: Kdo chceš aby byl tvůj nejlepší kamarád? (ne prosím Purpuru, vyvarovala bych se i Leafi, ale ta ještě dobře.)


Obrázky:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Terminus Terminus | 3. srpna 2017 v 18:58 | Reagovat

Chtěl bych být kamarád s Espou c=

2 Shade Shade | 3. srpna 2017 v 19:06 | Reagovat

S Nyx kamarád
A Erasovi dělat mírné naschvály nemít ho rád xd

3 Terminus Terminus | 3. srpna 2017 v 19:14 | Reagovat

A boží díl =3

4 Black Star Black Star | 4. srpna 2017 v 14:49 | Reagovat

[1]:

[2]: Dobrá

[3]: Děkuji

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama